• Human Factor Xa Chromogenic Activity Assay Kit

  ¥5500.00
 • 人抗凝血酶III(AT III)ELISA试剂盒

  ¥3332.00
 • 抗凝血酶复合物(TAT)ELISA试剂盒

  ¥3332.00
 • Human Factor XI (Factor 11) ELISA Kit EF1011-1

  ¥4480.00
4 条记录 1/1 页